25 Ocak 2012

50 Yılın Türk Mizah ve Karikatürü

50 yilin turk mizah ve karikaturu2 50 yilin turk mizah ve karikaturu3

50 Yılın Türk Mizah ve Karikatürü
Semih Balcıoğlu-Ferid Öngören-Toplam 614 Sayfa
Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları-1973
Kapak: Said Maden

Cumhuriyetin 50.Yılı Dizisi: 4
Karikatür -Semih Balcıoğlu
Mizah-Ferit Öngören

Karikatür Örnekleri


01-Ali Galip Altuncul

01-Ali Galip Altuncul 01-Ali Galip Altuncul2

02-Oğuz Aral
02-Oğuz Aral 02-Oğuz Aral2

03-Tekin Aral
03-Tekin Aral 03-Tekin Aral2

04-Tümer Argın
04-Tümer Argın 04-Tümer Argın2

05-Necmi Rıza Ayça
05-Necmi Rıza Ayça 05-Necmi Rıza Ayça2

06-Ercan Akyol
06-Ercan Akyol 06-Ercan Akyol2

07-Semih Balcıoğlu
07-Semih Balcıoğlu1 06-Ercan Akyol2

08-Erdoğan Başol
08-Erdoğan Başol 08-Erdoğan Başol2

09-Halim Büyükbulut
09-Halim Büyükbulut 09-Halim Büyükbulut2

10-Zeki Beyner
10-Zeki Beyner 10-Zeki Beyner2

11-İsmail Biret
11-İsmail Biret 11-İsmail Biret2

12-Sinan Bıçakçıoğlu
12-Sinan Bıçakçıoğlu 12-Sinan Bıçakçıoğlu2

13-Erdoğan Bozok
13-Erdoğan Bozok 13-Erdoğan Bozok2

14-Ratip Tahir Burak
14-Ratip Tahir Burak 14-Ratip Tahir Burak2

15-Suha Bulut
15-Suha Bulut 15-Suha Bulut2

16-Sami Caner
16-Sami Caner 16-Sami Caner2

17-Şevki Çankaya
17-Şevki Çankaya 17-Şevki Çankaya2

18-Yalçın Çetin
18-Yalçın Çetin 18-Yalçın Çetin2

19-Nezih Danyal
19-Nezih Danyal 19-Nezih Danyal2

20-Şadi Dinççağ
20-Şadi Dinççağ 20-Şadi Dinççağ2
21-Ferruh Doğan
21-Ferruh Doğan 21-Ferruh Doğan2

22-Veysel Donbaz
22-Veysel Donbaz 22-Veysel Donbaz2

23-Selma Emiroğlu
23-Selma Emiroğlu1 23-Selma Emiroğlu2

24-Altan Erbulak
24-Altan Erbulak 24-Altan Erbulak2

25-Orhan Ener
25-Orhan Ener 25-Orhan Ener2

26-Mustafa Eremektar
26-Mustafa Eremektar 26-Mustafa Eremektar2

27-Salih Erimez
27-Salih Erimez 27-Salih Erimez2

28-Eflatun Nuri Erkoç
28-Eflatun Nuri Erkoç 28-Eflatun Nuri Erkoç2

29-Ali Ulvi Ersoy
29-Ali Ulvi Ersoy 29-Ali Ulvi Ersoy2

30-İbrahim Ersaraç
30-İbrahim Ersaraç 30-İbrahim Ersaraç2

31-Ramiz Gökçe
31-Ramiz Gökçe 31-Ramiz Gökçe2

32-Ruhi Görüney
32-Ruhi Görüney 32-Ruhi Görüney2

33-Cemal Nadir Güler
33-Cemal Nadir Güler 33-Cemal Nadir Güler2

34-Sururi Günsen
34-Sururi Günsen2 34-Sururi Günsen

35-Zahir Güvemli
35-Zahir Güvemli 35-Zahir Güvemli1

36-Sedat Nuri İleri
36-Sedat Nuri İleri 36-Sedat Nuri İleri2

37-Güngör Kabakçıoğlu
37-Güngör Kabakçıoğlu 37-Güngör Kabakçıoğlu2

38-Bedri Koraman
38-Bedri Koraman 38-Bedri Koraman2

39-Kozma Togo
39-Kozma Togo 39-Kozma Togo2

40-Hüseyin Mumcu
40-Hüseyin Mumcu 40-Hüseyin Mumcu2

41-Hulki Onaran
41-Hulki Onaran 41-Hulki Onaran2

42-Tan Oral
42-Tan Oral 42-Tan Oral2

43-Orhan Önal
43-Orhan Önal1 43-Orhan Önal2

44-Ferit Öngören
44-Ferit Öngören 44-Ferit Öngören2

45-Münif Fehim Özarman
45-Münif Fehim Özarman 45-Münif Fehim Özarman2

46-Faruk Özkurt
46-Faruk Özkurt 46-Faruk Özkurt2

47-Orhan Özdemir
47-Orhan Özdemir 47-Orhan Özdemir2

48-Erdoğan Özer
48-Erdoğan Özer 48-Erdoğan Özer2

49-Refik Öztürk
49-Refik Öztürk 49-Refik Öztürk2

50-Turhan Selçuk
50-Turhan Selçuk 50-Turhan Selçuk2

51-Meral Simer
51-Meral Simer 51-Meral Simer2

52-Burhan Solukçu
52-Burhan Solukçu 52-Burhan Solukçu2

53-Şevket Sürek
53-Şevket Sürek 53-Şevket Sürek1

54-Metin Şanlı
54-Metin Şanlı 54-Metin Şanlı2

55-Halit Şekerci
55-Halit Şekerci 55-Halit Şekerci2

56-Salim Tuncer
56-Salim Tuncer 56-Salim Tuncer2

57-Oğuz Turan
57-Oğuz Turan 57-Oğuz Turan2

58-Nehar Tüblek
58-Nehar Tüblek 58-Nehar Tüblek2

59-Rauf İsmet Ulukut
59-Rauf İsmet Ulukut 59-Rauf İsmet Ulukut2

60-Orhan Ural
60-Orhan Ural 60-Orhan Ural2

61-Mustafa Uykusuz
61-Mustafa Uykusuz 61-Mustafa Uykusuz2

62-Meray Ülgen
62-Meray Ülgen 62-Meray Ülgen2

63-Suat Yalaz
63-Suat Yalaz 63-Suat Yalaz2

64-Raşit Yakalı
64-Raşit Yakalı 64-Raşit Yakalı2

65-Tonguç Yaşar
65-Tonguç Yaşar 65-Tonguç Yaşar2

66-Özcan Yaltı
66-Özcan Yaltı 66-Özcan Yaltı2

67-Mesut Yavuz
67-Mesut Yavuz 67-Mesut Yavuz2

68-Cafer Zorlu
68-Cafer Zorlu 68-Cafer Zorlu2

Şiirde Mizah ve Hiciv Örnekleri

01-Neyzen Tevfik
02-Halil Nihat Boztepe
03-Fazıl Ahmet Aykaç
04-Namdar Rahmi Karatay
05-Faruk Nafiz Çamlıbel
06-Orhan Seyfi Orhon
07-Yusuf Ziya Ortaç
08-Necdet Rüştü Efe
09-Orhan Veli Kanık
10-Oktay Rıfat
11-Aziz Nesin
12-Orhon Murat Arıburnu
13-Mehmet Kemal
14-Suat Taşer
15-Özdemir Asaf
16-S.Aldanır
17-Salah Birsel
18-Ümit Yaşar Oğuzcan
19-Metin Eloğlu

mizah_dergileri

Cumhuriyet Dönemi ve Mizah

Mizah, kültür hayatının bir parçası olarak bizi ilgilendiriyor. 1923-1973 yılları arası, Türkiye’de Cumhuriyet kültürünün genel bir birikimini işaret eder. Türkiye’deki mizah ürünleri, elli yıllık Cumhuriyet kültür birikimi içinde anlam kazanıyor. Nitekim, Türkiye’deki mizah birikimi, Cumhuriyet kültürünün genel yapısına uygun bir gelişme göstermiştir. Buna göre, Cumhuriyet kültürünün bilinen politik, sosyal ve ekonomik özelliklerini kısaca belirtmeli.

Cumhuriyet; politik yönden, bir padişahlık iradesinden, kişiye kulluk yönetiminden kurtuluşun gururu ve sevincidir. Bunun sonucu Cumhuriyet, halk iradesine, demokrasiye bağlılığın adı oluyor. Saray ile mizah arasın¬daki ilişkiler, Cumhuriyetle birlikte bitmiş olur; yerine, halk iradesini temsil etmesi öngörülen partiler ile mizah arasındaki ilişkiler gelişme ve çeşitlenme göstermiştir.

50 Yıl Mizah-01-Neyzen Tevfik 50 Yıl Mizah-06-Rıfat Ilgaz

Cumhuriyet kültürü; sosyal alanda, Ortaçağın dar ve eski çemberinden kurtulmayı; bilimsel olmak anlamında, Batı kültürüne açılmayı ifade etmiştir. Bu köklü dönüşüm, Cumhuriyet mizahının temel yapısını belirlemiştir. Geleneksel ve değiştirilmeye elverişsiz mizah kalıpları, Cumhuriyetle birlikte ortadan silinecek, Batı etkisi mizahımızda bütünüyle egemen olacaktır. Mizah; Cumhuriyette konu, biçim, tarz vb. yönlerden çeşitlenme gösterecek; anonimlikten kişileşmeye doğru giden bir eğilimin varlığı kesinleşecektir. Cumhuriyet kültürü, ekonomik yönden, lonca sisteminden çağdaş sanayi toplumuna yönelişi ifade ediyor. Bu alanda mizahın uğradığı en büyük değişimi, basın ve basılı mizah birikimi işaret edecektir.

Cumhuriyet mizahını tarih boyutu içinde de ele almak gerekir. Kendisine özgü, renkli ve zengin bir Osmanlı mizah geleneği söz konusudur. Bunun gibi, kişilikli bir Selçuklu mizahı günümüze kadar etkisini sürdürebilmiştir. Selçuklu öncesinde Anadolu’nun köklü bir mizah çatısı var.
Elli yıllık Cumhuriyet mizahının özellikle ikinci yarısında, bu geleneksel mizah ürünleri, gittikçe artan bir etkinlikle varlıklarını duyurmaktadırlar.

50 Yıl Mizah-11-Aziz Nesin 50 Yıl Mizah-11-Hüseyin Korkmazgil

Cumhuriyet mizahını yalnızca bir Batı etkisi özetleyemiyor. Yine Cumhuriyet mizahı, geleneksel sözlü mizahın basına aktarılmış görünüşünden de ibaret değildir. Cumhuriyet kültürü gibi, Türkiye’deki mizah da geleneksel mizah ile Batı mizahının yeni bir bireşimi olarak kişiliğini ortaya koyacaktır. Gerçekten de, ilk insan başarılarından buyana Anadolu, Doğu ve Batı kültürlerinin çağlarına göre kişilikli bireşimlerini ifade ve işaret edegelmiştir. Coğrafya yapısının Anadolu’ya uygun gördüğü bu iki kültürün kaynaştırılması görevini, Cumhuriyet Türkiye’si en geniş çapta gerçekleştirmenin çok büyük olan güçlüklerini yenebilme çabası içinde görünüyor.

50 Yıl Mizah-18-Ümit Yaşar Oğuzcan 50 Yıl Mizah-19-Metin Eloğlu

Anadolu kültürünün gerçekleşegeldiği üstün bireşimler, her çağda çok geniş bir yeryüzü dilimini yakından ilgilendirmiş, Türkiye’nin Doğu ve Batısındaki ülkeleri derinden etkilemesini bilmiştir. Bu tarih boyutu içinde, ne Batıya öykünmek yanlıları, ne de Doğuyu sürdürmek yanlıları doğru olanı işaret edemiyorlar. Doğru olan ve şimdiye değin yapılagelen, bu iki kültürün kişilikli ve üstün bir düzeyde kaynaşmasını sağlayan bireşimi ortaya çıkaracak bir yaratıcılıktır. Bu anlamda, bir kültür bunalımı içinde bulunduğumuz söyleniyorsa, bu bunalıma ayrı bir saygı ve büyük bir umutla bağlanmalıyız. Çünkü bu bunalım, gerçekleştirmek zorunda bulunduğumuz köklü kültür yaratıcılığının doğum sancılarıdırlar. Mizah, kültür yaratıcılığı konusunda azımsanmayacak adımlar atmış durumdadır.

marko_pasa

Mizah Hikayesi Örnekleri

01-Hüseyin Rahmi Gürpınar
02-Ahmet Rasim
03-Osman Cemal Kaygılı
04-Ercüment Ekrem Talu
05-Burhan Felek
06-Rıfat Ilgaz
07-Aziz Nesin
08-Adnan Veli
09-Bülent Oran
10-Suavi Süalp
11-Hüseyin Korkmazgil
12-Oktay Verel
13-Yalçın Kaya
14-Vedat Saygel
15-Muzaffer İzgü

50 Yıl Mizah-15-Muzaffer İzgü 50 Yıl Mizah-15-Özdemir Asaf

Kitabın tamamını PC nize indirmek için tıklayın

(Kitapta yazılarda ve bazı karikatürlerde taramanın sağlıklı yapılmaması nedeniyle sözcüklerin bir kısmı çıkmamıştır-Tarama işlemi tarafımdan yapılmadığı halde elimden geldiğince düzeltmeye çalıştım)

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Related Posts with thumbnails